C4 – Carbon Capture Cluster Copenhagen

Ni virksomheder i hovedstaden har startet et klyngesamarbejde om at fange, lagre og anvende CO2 fanget fra energianlæg. Samarbejdet hedder C4 – Carbon Capture Cluster Copenhagen. I C4 deltager ARCARGOBIOFOSCopenhagen Malmö Port , CTRHOFORVestforbrændingVEKS og Ørsted.

Det er ikke nok kun at reducere i udledningen, der skal også aktivt fjernes CO2 fra atmosfæren. Det gøres mest effektivt med carbon capture (CO2-fangst) fra punktkilder med en høj udledning og mange driftstimer, som fx energianlæg. Tilsammen er der i C4 potentiale for at reducere CO2-udledningen fra hovedstadsområdet med 3 millioner ton årligt ved hjælp af CO2 -fangst. Det svarer til ca. 15% af det samlede danske reduktionsmål på 70% i 2030. C4-samarbejdet kan blive et af de største enkeltstående bidrag til den grønne omstilling i Danmark – det kalder vi et klimaambitiøst samarbejde.

Medlemmerne repræsenterer hele værdikæden fra energiproduktion til optagelse af spildvarme i fjernvarmenettet og udskibning af indfanget CO2 til lagring eller anvendelse.

Medlemmerne ligger tæt på hinanden, og kan derfor samarbejde om at gøre CO2-fangst bedre og billigere. For eksempel ved at overskudsvarme bliver til fjernvarme og ved at være fælles om transporten, lagringen og anvendelsen af CO2.

Sammen står vi stærkere og kan derfor være med til at sikre hurtigere og bedre implementering af Danmarks klimamålsætninger.

Rul til toppen