Randi Skogstad overtager formandsposten i C4

Carbon Capture Cluster Copenhagen (C4) har fået ny formand. Administrerende direktør i CTR, Randi Skogstad, overtager formandsposten fra Charlotte Søndergren, HOFOR, der fortsætter som næstformand. C4 er et samarbejde mellem hovedstadens største forsyningsselskaber samt Copenhagen Malmö Port (CMP), der har til formål at muliggøre CO₂-fangst i stor skala i hovedstadsområdet, så Danmark kan nå klimamålsætningerne, […]

Regeringens nye CCS-udspil sætter ambitiøse mål med køreplan for fremtiden

C4 hilser regeringens udspil om CO₂-fangst og -lagring velkommen og er glad for, at der nu skabes sigtbarhed for udviklingen af kommende projekter. C4 vil gerne kvittere for de gode takter i det CCS-udspil, som regeringen i dag har præsenteret. Det indeholder mange gode tiltag, der kan medvirke til, at Danmark når sine klimamålsætninger i […]

Skibstransport vil efterspørge store mængder grønne brændstoffer fra 2030

Den internationale maritime organisation (IMO) har besluttet en ny strategi, der skal reducere CO₂-udledningen med 20-30% i 2030 og sikre CO₂-neutralitet i ca. 2050. Hvis rederierne skal nå denne målsætning, giver det stor efterspørgsel efter grønne brændstoffer. IMO har på sit møde i juli 2023 besluttet en ny strategi for reduktion af CO₂-udledning fra skibstrafikken. […]

Ny rapport: Hurtige beslutninger kan gøre CO2-reduktioner større og markant billigere

I hovedstadsområdet kan vi frem til 2030 reducere CO₂-udledningen med op til 3 mio. tons ved hjælp af CO₂-fangst. En række virksomheder i hovedstadsområdet forklarer i ny rapport, hvordan samfundet kan spare op mod 1,7 mia. kr. om året, hvis den fangede CO₂ transporteres videre i en fælles CO₂-infrastruktur og lagres på land. Fangst af […]

Ny analyse: Hvordan skal fælles CO₂-rør organiseres

C4 har fået udarbejdet en ny analyse af ejerskabsmodeller for CO₂-rør. Analysen viser fordele og ulemper ved fem forskellige ejerskabsmodeller for et regionalt CO₂-rørnet i hovedstaden. Der er vurderet fem ejerskabsmodeller: Fælleskommunal Statslig Fælles af fangstoperatørerne i C4 Privat Offentligt-privat partnerskab (OPP) Alle fem modeller vil kunne anvendes til etablering af et CO₂-rørnet, men da […]

Workshop i klyngesamarbejder 19. august

Klyngesamarbejdet i hovedstaden for CO2-transport og -infrastruktur og Carbon Capture Cluster Copenhagen (C4) inviterer til workshop om fremtidens CO2-infrastruktur og hvordan CO2 skal transporteres. I København har de største CO2-udledere en fælles ambition om at reducere CO2-udledningen med op til 3 millioner ton CO2 årligt ved hjælp af CO2-fangst. Men det er ikke nok at […]

Rul til toppen