Regeringens nye CCS-udspil sætter ambitiøse mål med køreplan for fremtiden

C4 hilser regeringens udspil om CO₂-fangst og -lagring velkommen og er glad for, at der nu skabes sigtbarhed for udviklingen af kommende projekter.

C4 vil gerne kvittere for de gode takter i det CCS-udspil, som regeringen i dag har præsenteret. Det indeholder mange gode tiltag, der kan medvirke til, at Danmark når sine klimamålsætninger i klimaloven.

Udspillet afsætter finansiering til fangst af 2,3 mio. ton CO₂ om året fra 2029 og afklarer en række tekniske og økonomiske usikkerheder for de virksomheder, der kan fange, transportere og lagre CO₂ i de kommende år.

Vi tager positivt imod regeringens nye CCS-udspil. Det sætter ambitiøse mål, har en klar køreplan for fremtiden og afklarer nogle af de tekniske og økonomiske usikkerheder ved CO₂-fangst, ‑transport og -lagring,” siger Charlotte Søndergren, direktør, Forsyningsstrategi & Vind i HOFOR og formand for C4, og fortsætter:

Vi vil lægge os i selen for at være klar til at fange de foreslåede CO₂-mængder i 2029, men der skal fuld fart på, hvis vi skal nå det.

Gode takter i ny tidsplan for fangst og lagring

Blandt de væsentligste tiltag i udspillet finder vi den nye tidsplan for CCS. Den er ambitiøs og gør det tydeligt for de virksomheder, der udleder CO₂, hvordan og hvornår de forventes at levere de store CO₂-reduktioner frem mod 2030.

CCS-udspillet indeholder ligeledes gode takter i forhold til CO₂-lagring i den danske undergrund. C4 støtter, at der udvikles CO₂-lagre i den danske undergrund, gerne tæt på de store CO₂-kilder. Disse CO₂-lagre kan medvirke til at gøre det billigere for de danske og udenlandske aktører, der udleder CO₂, at lagre CO₂, og de kan samtidig sikre flere tusinde grønne danske arbejdspladser.

Danske CO₂-lagre vil desuden være med til skabe ny viden om CO₂-lagring og sikre, at de nordeuropæiske lande kan lagre den CO₂, der er nødvendig for at opfylde landenes klimamål og internationale forpligtelser.

Potentielle gevinster ved fælles transport af CO₂ – nu er det op til branchen

Analyser fra Klyngesamarbejdet vedr. CO₂-transport i hovedstadsområdet har tidligere vist, at etablering af en fælles rørinfrastruktur med tilstrækkelig kapacitet kan medføre en betydelig samfundsøkonomisk gevinst – og her skaber udspillet noget af den sigtbarhed, der skal til, for at aktørerne kan tage den økonomiske risiko ved at etablere infrastruktur til fremtiden.

Det er godt at se, at der foreslås en ny hovedlov for CO₂-transport i rør, som gør det muligt for private og statslige markedsaktører at etablere CO₂-rør til og fra kraftværker, havne, CO₂-lagre og PtX-produktion. Det er i den forbindelse rigtig positivt, at der skabes klar lovgivning om tredjepartsadgang til rør og ekspropriation, så vejen til omkostningseffektiv CCS banes. C4 ser frem til at gå i dialog med potentielle investorer, der kan udvikle rørføringsprojekter frem mod næste udbudsrunde.  

Rammerne for transnational rørføring, der kobler Danmark sammen med resten af Europa udestår stadig. De skal bidrage til at sikre Danmarks plads som europæisk CO₂-knudepunkt, så vores gode forudsætninger for lagring og anvendelse af CO₂, kan blive udnyttet.

C4 glæder sig til at dykke yderligere ned i udspillet og drøfter gerne med relevante parter, hvordan det kan udmøntes.

Fakta

  • Carbon Capture Cluster Copenhagen (C4) er et samarbejde mellem hovedstadens største forsyningsselskaber samt Copenhagen/Malmö Port (CMP)
  • C4 har til formål at muliggøre CO₂-fangst i stor skala i hovedstadsområdet, så Danmark kan nå klimamålsætningerne på kort og på lang sigt.
  • C4 arbejder ved at undersøge, understøtte, og om muligt virkeliggøre, visionerne om at fange og lagre/udnytte store mængder af CO₂ i hovedstadsområdet.
  • Bag C4 står virksomhederne ARC, ARGO, BIOFOS, Copenhagen Malmø Port, CTR, HOFOR, VEKS, Vestforbrænding og Ørsted. Læs mere om C4 på www.c4cph.dk
  • Ørsted etablerer i 2025 Danmarks to første fuldskala CO₂-fangstanlæg i Kalundborg og Avedøre.
  • ARC, Amager Ressourcecenter har netop ibrugtaget et demonstrationsanlæg, der fanger CO₂, som bliver anvendt i industrien.
Rul til toppen