Ny plan for lagring af CO2

Carbon Capture Cluster Copenhagen (C4) tager godt imod Energistyrelsens plan for CO2-lagring i Danmark. Planen peger på fem steder i Danmark, hvor det nu kan undersøges, hvordan man forsvarligt og sikkert kan lagre CO2 med begrænsede effekter for den lokale natur.

CO2-lagring kan mindske CO2-koncentrationen i atmosfæren

CO2-lagring er helt nødvendigt, når vi skal modvirke de klimaudledninger, som de industrialiserede lande har stået for de sidste 150-200 år. Vi kan med CO2-lagring sikre, at noget af CO2’en føres tilbage til undergrunden, hvor den oprindeligt kom fra. Med den høje koncentration af klimagasser i atmosfæren, har vi ifølge det internationale klimapanel, IPCC, nået et niveau, hvor alle klimateknologier skal anvendes. 

For at modvirke yderligere klimaforandringer, bliver vi nødt til at lægge noget af CO2’en tilbage i jorden”, udtaler Charlotte Søndergren, der er direktør for forsyningsstrategi og vind i HOFOR samt næstformand i C4, og fortsætter: ”I C4 samarbejder vi om, at der etableres CO2-fangst, som er et vigtigt skridt på vejen til at mindske CO2-koncentrationen i luften. Og nu tyder meget på, at vi flere steder i Danmark også kan få et sted i nærheden, hvor CO2’en kan lagres. Vi begynder at se konturerne til det klimapositive samfund, som er helt nødvendigt for at nå Parisaftalens målsætninger

CO2-lagring på land er et godt supplement til CO2-lagring i Nordsøen

CO2-fangst og lagring (CCS) er teknologier, der fanger CO2, transporterer det til et permanent lager, og her lægger det dybt ned i jorden via et rør. Nede i jorden vil det indgå i de naturlige processer, hvor det opløses i saltvand og senere udfældes som mineraler. 

I Carbon Capture Cluster Copenhagen er vi glade for, at Energistyrelsen nu åbner for at, der kan blive etableret fem CO2-lagre i hele Danmark, hvis de videre undersøgelser viser, at det er muligt. CO2-lagring tæt på de steder, hvor der fanges CO2, vil være et godt supplement til den CO2-lagring i Nordsøen, som allerede er igangsat. 

Med CO2-lagring tæt på de virksomheder, der i dag udleder store mængder CO2, kan det blive billigere at reducere CO2-udledningen, blandt andet fra energiproduktionen i hovedstadsområdet. CO2-lagring på land vil være et godt supplement til den CO2-lagring i Nordsøen, der allerede er tildelt licenser”, siger Randi Skogstad, direktør for CTR og formand for C4. 

I C4 ser vi et godt potentiale i CO2-lagring placeret på land og ser vi gerne, at de landbaserede og vandbaserede lagringsløsninger supplerer hinanden. Det bliver derfor interessant at få afdækket, om transporten til lagrene kan blive mere simpel og effektiv på land end på vand, samt hvordan de to muligheder kan supplere hinanden. Herudover vil et CO₂-lager på land være nemmere tilgængelig for drift og vedligeholdelse, hvilket potentielt kan gøre CO₂-lagring på land attraktive for kommende CO₂-fangstprojekter.  

Energistyrelsen og virksomheder, der har ekspertisen til kunne etablere CO2-lagre i Danmark, går nu i gang med at undersøge mulighederne for CO2-lagring nærmere. C4 ser frem til at det i foråret 2024 bliver besluttet hvilke virksomheder, der får ansvaret for hvert af de fem mulige CO2-lagre.

Fakta

Energistyrelsen åbner i dag for ansøgninger om tilladelser til at undersøge undergrunden med henblik på lagring af CO2 i Gassum, Havnsø, Rødby, Stenlille og Thorning

Tilladelser til at undersøge undergrunden gives i første omgang i op til seks år (frem til 2030). Herefter vil der kunne gives lagringstilladelse, som kan vare i op til 30 år.

Virksomheder med ekspertise inden for CO2-lagring kan ansøge frem til 24. januar 2024 om at få en tilladelse til at undersøge undergrunden.

Der er udført en strategisk miljøvurdering af de udbudte områder, der kan findes på Energistyrelsens hjemmeside

Ørsted etablerer frem til 2026 Danmarks to første CO2-fangstanlæg i fuld størrelse. Her skal de tilsammen fange og lagre 430.000 ton CO2 om året.

Om C4

Carbon Capture Cluster Copenhagen (C4) er et strategisk samarbejde mellem hovedstadens største forsyningsselskaber samt Copenhagen Malmö Port (CMP)

C4 har til formål at muliggøre CO₂-fangst i stor skala i hovedstadsområdet, så Danmark kan nå klimamålsætningerne på kort og på lang sigt. 

Hovedstadens største forsyningsselskaber kan tilsammen fange ca. 3 mio. tons CO₂ om året i 2030. Det vil reducere hver Danskers CO2-udledning med gennemsnitligt ½ ton om året. 

C4 arbejder ved at undersøge, understøtte, og om muligt virkeliggøre, visionerne om at fange og lagre/udnytte store mængder af CO₂ i hovedstadsområdet. Selskaberne i C4 ønsker derigennem at bidrage positivt til at løse klimaudfordringen.

Bag C4 står ARC, ARGO, BIOFOS, Copenhagen Malmö Port, CTR, HOFOR, Vestforbrænding, VEKS og Ørsted. Læs mere om c4 på www.c4cph.dk.

Yderligere information

For yderligere information, kontakt venligst Mikkel Krogsgaard Niss, sekretariatsleder for C4, 5137 2764, mkn@c4cph.dk

Billede: Energistyrelsen

Rul til toppen