Nyheder

Nyt værktøj beregner prisen på CO₂-transport

C4 har i samarbejde med Rambøll udarbejdet et nyt scenarieværktøj, der kan estimere priserne på transport af CO₂. Værktøjet kan blandt andet beregne omkostningerne til at fremtidssikre CO₂-infrastruktur til kommende CO₂-mængder, og vise forskelle mellem onshore og offshore lagring af CO₂. Værktøjet er frit tilgængeligt for alle, og kan findes her på siden. Nyt scenarieværktøj […]

Ny plan for lagring af CO2

Carbon Capture Cluster Copenhagen (C4) tager godt imod Energistyrelsens plan for CO2-lagring i Danmark. Planen peger på fem steder i Danmark, hvor det nu kan undersøges, hvordan man forsvarligt og sikkert kan lagre CO2 med begrænsede effekter for den lokale natur. CO2-lagring kan mindske CO2-koncentrationen i atmosfæren CO2-lagring er helt nødvendigt, når vi skal modvirke […]

Randi Skogstad overtager formandsposten i C4

Carbon Capture Cluster Copenhagen (C4) har fået ny formand. Administrerende direktør i CTR, Randi Skogstad, overtager formandsposten fra Charlotte Søndergren, HOFOR, der fortsætter som næstformand. C4 er et samarbejde mellem hovedstadens største forsyningsselskaber samt Copenhagen Malmö Port (CMP), der har til formål at muliggøre CO₂-fangst i stor skala i hovedstadsområdet, så Danmark kan nå klimamålsætningerne, […]

Skibstransport vil efterspørge store mængder grønne brændstoffer fra 2030

Den internationale maritime organisation (IMO) har besluttet en ny strategi, der skal reducere CO₂-udledningen med 20-30% i 2030 og sikre CO₂-neutralitet i ca. 2050. Hvis rederierne skal nå denne målsætning, giver det stor efterspørgsel efter grønne brændstoffer. IMO har på sit møde i juli 2023 besluttet en ny strategi for reduktion af CO₂-udledning fra skibstrafikken. […]

Ny rapport: Hurtige beslutninger kan gøre CO2-reduktioner større og markant billigere

I hovedstadsområdet kan vi frem til 2030 reducere CO₂-udledningen med op til 3 mio. tons ved hjælp af CO₂-fangst. En række virksomheder i hovedstadsområdet forklarer i ny rapport, hvordan samfundet kan spare op mod 1,7 mia. kr. om året, hvis den fangede CO₂ transporteres videre i en fælles CO₂-infrastruktur og lagres på land. Fangst af […]

Ny analyse: Hvordan skal fælles CO₂-rør organiseres

C4 har fået udarbejdet en ny analyse af ejerskabsmodeller for CO₂-rør. Analysen viser fordele og ulemper ved fem forskellige ejerskabsmodeller for et regionalt CO₂-rørnet i hovedstaden. Der er vurderet fem ejerskabsmodeller: Fælleskommunal Statslig Fælles af fangstoperatørerne i C4 Privat Offentligt-privat partnerskab (OPP) Alle fem modeller vil kunne anvendes til etablering af et CO₂-rørnet, men da […]

Rul til toppen