Billede fra modellen

Nyt værktøj beregner prisen på CO₂-transport

C4 har i samarbejde med Rambøll udarbejdet et nyt scenarieværktøj, der kan estimere priserne på transport af CO₂. Værktøjet kan blandt andet beregne omkostningerne til at fremtidssikre CO₂-infrastruktur til kommende CO₂-mængder, og vise forskelle mellem onshore og offshore lagring af CO₂. Værktøjet er frit tilgængeligt for alle, og kan findes her på siden.

Nyt scenarieværktøj med fokus på Sjælland

Der findes mange skøn og beregninger over hvad CO₂-infrastruktur koster. I C4 har vi med et nyt scenarieværktøj vist, at omkostningerne til transport af CO₂ er meget afhængig af hvor meget CO₂, der skal transporteres, hvor det skal transporteres og hvordan det skal transporteres. Med andre ord er omkostningerne usikre, men med det nye værktøj er det blevet muligt for alle at beregne dem.

Det nye scenarieværktøj har fokus på Sjælland. Der tages i scenarieværktøjet udgangspunkt i en fastlagt strækning, hvor CO₂-rør kan placeres. Strækningen går mellem Amager ved København og Havnsø ved Kalundborg, hvor det er muligt at tilkoble nogle af de største danske CO₂-kilder til infrastrukturen. Udover den fastlagte strækning, er de fleste andre faktorer variable, som brugeren selv kan indtaste. Det gælder fx hvilke store og små virksomheder, der fanger CO₂, CO₂-mængderne fra hver virksomhed, import af CO₂, tryk i rørene, destinationen for CO₂’en, kapacitet i rørledningerne, elpriser og meget andet.

I C4 er vi stolte af det nye scenarieværktøj, som vi mener kan være med til at kvalificere samtalen om kommende dansk CO₂-infrastruktur.

4 scenarier er allerede beregnet

Sammen med scenarieværktøjet har Rambøll på forhånd gennemregnet fire scenarier. De fire scenarier er afrapporteret i en lille rapport, som kan findes på denne side. De fire scenarier er:

  1. BIOFOS, HOFOR og ARC transporterer CO₂ til Nordsøen med skib
  2. Vestforbrænding, Ørsted og ARGO transporterer CO₂ til Havnsø med rør
  3. BIOFOS, HOFOR, ARC, Vestforbrænding, Ørsted og ARGO transporterer CO₂ til Havnsø med rør.
  4. BIOFOS, HOFOR, ARC, Vestforbrænding, Ørsted og ARGO transporterer CO₂ til Nordsøen med rør og skib

De beregnede scenarier viser, at i alle fire scenarier, er der betydelige samfundsøkonomiske fordele ved at være fælles om transporten af CO₂, sammenlignet med at hver punktkilde selv står for sin transport af CO₂. Herudover viser de fire scenarier, at omkostningerne til transport og lagring af CO₂ er størst, når CO₂’en skal transporteres med skib og behandles offshore.

Kvaliteten af beregningerne

Analysen bag scenarieværktøjet har haft fokus på at estimere omkostningerne forbundet med etablering af rørledning, kompressorstationer og fordråbningsanlæg hvor datakvaliteten er højest. Omkostningerne til havneanlæg, permanent lagring og transport med lastbil/skib er estimeret ud fra relevante offentlige datapunkter og tidligere Rambøll-rapporter. Beregningerne bag scenarieværktøjet er baseret på byggeklodser, som for hver byggeklods estimerer omkostninger som funktion af CO₂-mængde. Således er stedspecifikke omkostninger, som både kan billiggøre og fordyre et konkret projekt ikke medtaget i scenarieværktøjet. På overordnet niveau skal omkostninger betragtes med stor usikkerhed (+/- 50%), mens sammenligning af scenarier har større sikkerhed i beregningerne.

Download

Både notat og scenarieværktøj kan downloades herunder. Værktøjet indeholder makroer, og skal derfor downloades på en PC for at have fuld funktionalitet.

Notat: Økonomiske beregninger af fire scenarier

Rul til toppen