Workshop i klyngesamarbejder 19. august

Klyngesamarbejdet i hovedstaden for CO2-transport og -infrastruktur og Carbon Capture Cluster Copenhagen (C4) inviterer til workshop om fremtidens CO2-infrastruktur og hvordan CO2 skal transporteres.

I København har de største CO2-udledere en fælles ambition om at reducere CO2-udledningen med op til 3 millioner ton CO2 årligt ved hjælp af CO2-fangst. Men det er ikke nok at fange CO2’en, den skal også transporteres videre til anvendelse eller lagring. 16 virksomheder har på foranledning af Klimaministeriet igangsat et klyngesamarbejde om CO2-transport og -infrastruktur i hovedstaden. Formålet med klyngesamarbejdet er først og fremmest at udarbejde solide anbefalinger til regeringen. Anbefalingerne skal sikre, at der skabes gode rammer for transport af CO2, så CO2-fangst, -lagring og -anvendelse får de bedste rammevilkår i Danmark.

 

Workshop

Som en del af klyngesamarbejdet i hovedstaden arrangerer vi en workshop om CO2-transport og -infrastruktur 19. august 2022 kl. 9.30-16, som vi håber du eller din organisation vil deltage i. Workshoppen afholdes i Amager Bakke (ARC), Vindmøllevej 6, 2300 København S.

Workshoppen har til formål at undersøge muligheder, behov, omkostninger og barrierer for etableringen af infrastruktur til CO2-transport i hovedstaden. Workshoppen skal sikre, at klyngesamarbejdet kan udarbejde robuste anbefalinger om hele CO2-værdikæden. Workshoppen skal således fungere som et forum for opsamling, etablering og deling af viden, erfaringer samt resultater vedrørende fangst, transport, lagring og udnyttelse af CO2. Workshoppen arrangeres i samarbejde med Implement.

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig workshoppen ved at sende en mail til mig på kd.hp1660068299c4c@p1660068299ohskr1660068299ow1660068299. Husk at skrive navn, virksomhed/organisation samt e-mail på den, der tilmeldes.

Bemærk at der er begrænset antal pladser, og at C4 forbeholder sig ret til at begrænse antallet af deltagere fra hver organisation/virksomhed, såfremt der er for mange tilmeldte.

Videre proces

Klyngesamarbejdet skal aflevere anbefalinger om CO2-transport og -infrastruktur ved årsskiftet, og workshoppen er første skridt på vejen. I løbet af efteråret vil vi på baggrund af den første workshop arrangere mindre emnespecifikke workshops med deltagelse af de relevante aktører, inden vi sidst på året vil samle resultaterne og benytte dem til at udarbejde fælles anbefalinger.

Hvis du vil vide mere om klyngesamarbejdet i hovedstaden om CO2– transport og -infrastruktur, er du velkommen til at kontakte mig. Vi vil også benytte www.c4cph.dk til at dele oplysninger om klyngesamarbejdet.

Rul til toppen