Author : Mikkel Krogsgaard Niss

Skibstransport vil efterspørge store mængder grønne brændstoffer fra 2030

Den internationale maritime organisation (IMO) har besluttet en ny strategi, der skal reducere CO₂-udledningen med 20-30% i 2030 og sikre CO₂-neutralitet i ca. 2050. Hvis rederierne skal nå denne målsætning, giver det stor efterspørgsel efter grønne brændstoffer. IMO har på sit møde i juli 2023 besluttet en ny strategi for reduktion af CO₂-udledning fra skibstrafikken. […]

Ny rapport: Hurtige beslutninger kan gøre CO2-reduktioner større og markant billigere

I hovedstadsområdet kan vi frem til 2030 reducere CO₂-udledningen med op til 3 mio. tons ved hjælp af CO₂-fangst. En række virksomheder i hovedstadsområdet forklarer i ny rapport, hvordan samfundet kan spare op mod 1,7 mia. kr. om året, hvis den fangede CO₂ transporteres videre i en fælles CO₂-infrastruktur og lagres på land. Fangst af […]

Ny analyse: Hvordan skal fælles CO₂-rør organiseres

C4 har fået udarbejdet en ny analyse af ejerskabsmodeller for CO₂-rør. Analysen viser fordele og ulemper ved fem forskellige ejerskabsmodeller for et regionalt CO₂-rørnet i hovedstaden. Der er vurderet fem ejerskabsmodeller: Fælleskommunal Statslig Fælles af fangstoperatørerne i C4 Privat Offentligt-privat partnerskab (OPP) Alle fem modeller vil kunne anvendes til etablering af et CO₂-rørnet, men da […]

CO2-fangst pilles ned på ARC

I godt ni måneder har pilotanlægget til CO2-fangst snurret i stueetagen på Amager Bakke. Nu bliver det pillet ned, så hvilke erfaringer har ACR og DTU samlet op? Berlingske har beskrevet CO2-fangst som “Maskinen, der skal redde Danmark og verden fra ukontrollable klimaforandringer.” Og selvom det måske lige er at tage munden fuld, så er […]

Status på CCUS-puljen

Regeringen har afsat 16 mia. kr. til etablering af CO2-fangst. Der skal fra 2026 fanges mindst 400.000 ton CO2/år, stigende til mindst 900.000 ton CO2/år i 2030. Energistyrelsen har 7. marts bedt om yderligere kommentarer til markedsdialogen med sektoren. Af dokumentet fra Energistyrelsen kan man udlede følgende status i forhold til det udbud, Energistyrelsen planlægger. […]

Nye bekendtgørelser om CO2-fangst

Energistyrelsen har haft to bekendtgørelser om CO2-fangst i høring. Bekendtgørelserne har til formål at give kommuner og kommunalt ejede virksomheder hjemmel til at eje og drive CO2-fangstanlæg på el- og varmeproduktionsanlæg, herunder affaldsforbrændings- og biomasseanlæg. C4 støtter op om intentionerne i de to bekendtgørelser. Det er rigtig positivt, at Energistyrelsen med de to bekendtgørelser skaber […]

Rul til toppen