Nye bekendtgørelser om CO2-fangst

Energistyrelsen har haft to bekendtgørelser om CO2-fangst i høring. Bekendtgørelserne har til formål at give kommuner og kommunalt ejede virksomheder hjemmel til at eje og drive CO2-fangstanlæg på el- og varmeproduktionsanlæg, herunder affaldsforbrændings- og biomasseanlæg.

C4 støtter op om intentionerne i de to bekendtgørelser. Det er rigtig positivt, at Energistyrelsen med de to bekendtgørelser skaber hjemmel til at kommuner og kommunalt ejede virksomheder kan eje og drive CO2-fangstanlæg, Det er ligeledes positivt, at bekendtgørelserne forsøger at sikre lige konkurrencevilkår mellem disse og private aktører med interesse i CO2-fangst.

Bekendtgørelserne rammer ind i meget kompliceret lovgivning, og det er derfor svært at gennemskue, hvad de nye bekendtgørelser betyder for implementeringen af CO2-fangstanlæg.

C4 foreslår, at der hurtigst muligt udarbejdes konkrete vejledninger, som kan bidrage til at sikre en konsistent tolkning af de usikkerheder, der er i forståelsen af bekendtgørelserne og lovgivningen.

Læs høringssvaret fra C4 her:

Rul til toppen