Skibstransport vil efterspørge store mængder grønne brændstoffer fra 2030

Den internationale maritime organisation (IMO) har besluttet en ny strategi, der skal reducere CO₂-udledningen med 20-30% i 2030 og sikre CO₂-neutralitet i ca. 2050. Hvis rederierne skal nå denne målsætning, giver det stor efterspørgsel efter grønne brændstoffer.

IMO har på sit møde i juli 2023 besluttet en ny strategi for reduktion af CO₂-udledning fra skibstrafikken. Strategien, der indeholder målsætninger for 2030, 2040 og 2050, skal sikre, at den internationale skibstrafik lever op til målsætningerne fra Parisaftalen.

Den internationale skibstransport udleder årligt godt en mia. ton CO₂, svarende til ca. 3% af verdens CO₂-udledning. IMO skal frem til 2025 detaljere og udmønte strategien, hvorefter udmøntningen forventes at være bindende for de 175 medlemslande og rederierne inden udgangen af 2027. Indtil 2025 er målsætningerne ikke bindende, men en pejlesnor for rederier og skibsværfter.

Øget efterspørgsel efter grønne brændstoffer

Når IMO arbejder for, at den internationale skibstrafik skal reducere udledningerne allerede i 2030, skal reduktionerne hovedsageligt findes i de eksisterende skibe. Skibstrafikken skal således energioptimere de eksisterende skibe, sejle langsommere samt skifte til grønnere brændstoffer, som kan anvendes i de motorer, der allerede nu er i drift. Samtidig skal nye skibe indrettes til at sejle på metanol, ammoniak og brint.

Grønne brændstoffer kan produceres ved at kombinere brint og CO₂ i Power-to-X-processer. Hermed kan CO₂ fanget fra energianlæg blive anvendt til at producere grønne brændstoffer. Fra C4 kan vi levere en del af de store mængder CO₂, som skal anvendes for at skibsfarten kan reducere sine CO₂-udledninger. Sammen med udbygning af det vedvarende energisystem, kan dansk CO₂ blive en væsentlig kilde til, at skibsfarten kan nå sine klimamål.

Foto: Regine Tholen, Unsplash

Rul til toppen