Køreplan for CO2-lagring i Danmark

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om rammerne for lagring af CO2 i den danske undergrund. Aftalen, en køreplan for lagring af CO2, er det første del af en samlet CCS-strategi om fangst og lagring af CO2. Næste del forventes i efteråret 2021.

På Christiansborg er der indgået en politisk aftale om lagring af CO2 i den danske undergrund. Aftalen vil muliggøre import, eksport og transport af CO2 over landegrænser samt lagring i Danmark. Med aftalen startes processen for at give tilladelser til CO2-lagring i den danske undergrund i Nordsøen, så lagring i udtjente olie- og gasfelter vil kunne ske allerede fra 2025.

Hos Hofor, der er med i C4-samarbejdet, kalder planchef Charlotte Søndergren aftalen for en vigtig brik.

”Det er en rigtig god nyhed, ikke mindst fordi CCS er et af de centrale elementer i forhold til at nå 70 pct.-målsætningen. Vi deltager bl.a. i C4-samarbejdet (Carbon Capture Cluster Copenhagen). Her undersøger vi sammen med de andre varme- og affaldsselskaber i Storkøbenhavn netop mulighederne for at opsamle og lagre CO2. Den politiske aftale om CO2-lagring er en vigtig brik i det arbejde, fordi adgang til et sikkert lager for CO2 er en afgørende forudsætning for at kunne starte projekter med CO2-fangst” siger Charlotte Søndergren og tilføjer:

”De første vurderinger giver grobund for optimisme, men der kan komme mange udfordringer senere hen. Vi ser frem til at få de næste analyser færdige og glæder os til at indgå de aftaler, der kan bringe projektet videre.”

Den politiske aftale er indgået mellem Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet. Aftalen kan finders her:

Bred politisk aftale om CO2-lagring (kefm.dk)

Rul til toppen