Anbefalinger til en national strategi for CO2-fangst

Der er behov for en ambitiøs plan for fangst, lagring og udnyttelse af CO2. Potentialet er enormt, og CO2-fangst kan blive afgørende for, om Danmark når det tårnhøje klimamål i 2030 på en omkostningseffektiv måde, skriver direktører for København største energiselskaber.

Hovedstadens største energivirksomheder opfordrer regeringen til en ambitiøs national strategi for fangst, lagring og anvendelse af CO2. Hvis rammerne kommer hurtigt på plads, kan der fra hovedstaden potentielt leveres omkring tre millioner tons årlige CO2-reduktioner. Det svarer til cirka 43 procent af de samlede CO2-udledninger fra personbiler i Danmark.

C4 har i dag en kronik i Altinget, der lægger skinnerne for hvordan CO2-fangst kan medvirke til at Danmark når 70 procentmålsætningen i 2030. Kronikken kan gratis læses her:

https://www.altinget.dk/hovedstaden/artikel/energiselskaber-i-faelles-opraab-til-politikerne-kom-med-en-ambitioes-plan-for-co2-fangst

Rul til toppen