Ny analyse: Hvordan skal fælles CO₂-rør organiseres

C4 har fået udarbejdet en ny analyse af ejerskabsmodeller for CO₂-rør. Analysen viser fordele og ulemper ved fem forskellige ejerskabsmodeller for et regionalt CO₂-rørnet i hovedstaden.

Der er vurderet fem ejerskabsmodeller:

  • Fælleskommunal
  • Statslig
  • Fælles af fangstoperatørerne i C4
  • Privat
  • Offentligt-privat partnerskab (OPP)

Alle fem modeller vil kunne anvendes til etablering af et CO₂-rørnet, men da der er tale om et naturligt monopol, vil der være behov for konkret lovgivning af området uanset ejerskabsmodel.

Såfremt et rørnet skal fremtidssikres, så der også i fremtiden er plads til den fangede CO₂ i hovedstaden, er der i de fire ikke-statslige ejerskabsmodeller behov for risikodækning fra staten, enten via krav i lovgivning eller garantier om CO₂-mængder.   

Hvis hovedstaden bliver first-mover i forhold til etablering af et CO₂-rørnet, vil drift og etablering af CO₂-rørnettet potentielt kunne blive et dansk eksportområde. Hvis danske erfaringer med et CO₂-rørnet skal kunne anvendes kommercielt i udlandet, vil der være behov for at dette tænkes ind i reguleringen fra start, så ejerne kan agere kommercielt i både Danmark og udlandet, uanset om det er private eller offentlige aktører.  

Resumérapport

CO₂-rør i hovedstaden – Vurdering af ejerskabsmodeller

Samlet rapport

Aktøranalyse og ejerskabsmodeller for transport af CO₂ i rør i hovedstaden

Rul til toppen