Deltagere i første styregruppemøde i klyngesamarbejdet

Pressemeddelelse: Nyt klyngesamarbejde om CO₂-transport og -infrastruktur i hovedstaden er et vigtigt trin for at nå klimamålene

CO₂-fangst er en helt nødvendig teknologi for, at Danmark og verden kan nå de ambitiøse klimamål. Et nyt samarbejde i hovedstaden skal skabe grundlaget for, at den indfangede CO₂ også kan transporteres videre.

CO₂-udledningen i hovedstadsområdet kan reduceres med op til 3 millioner ton ved hjælp af CO₂-fangst fra kraftvarmeværker, affaldsenergianlæg og spildevandsanlæg. Det svarer til ca. 15% af hele Danmarks reduktionsmål i 2030, og er et vigtigt bidrag til den grønne omstilling. 

Når CO₂’en er fanget, kan den enten lagres i undergrunden eller benyttes til produktion af grønne brændstoffer. Det forudsætter dog, at der er en infrastruktur til at transportere CO2’en videre. Da de største udledere af CO₂ i hovedstadsområdet ligger forholdsvis tæt på hinanden, giver det gode muligheder for at finde fælles løsninger for transport af CO₂, så de samlede omkostninger kan reduceres for alle.

Derfor er 17 offentlige og private virksomheder i hovedstaden gået sammen om at finde de allerbedste løsninger til at transportere den CO₂, som på sigt skal fanges hos en række udledere. Klyngesamarbejdet skal komme med forslag til, hvilken infrastruktur der bør etableres.

På den måde kan vi udvikle og implementere gode løsninger til transport af CO₂, som både er fremtidssikrede, innovative og til gavn for både virksomheder og samfundet,” siger Jane Egebjerg Andersen, forsyningsdirektør i HOFOR. 

Klyngesamarbejdet er startet på initiativ af klimaminister Dan Jørgensen, partierne bag CCS-strategien samt C4 – Carbon Capture Cluster Copenhagen. Klyngesamarbejdet skal rådgive regeringen om transport, lagring og udskibning af CO₂ samt undersøge muligheder og barrierer for etableringen af infrastruktur til CO2-transport i hovedstaden.

Ved at finde gode fælles løsninger for infrastruktur kan det blive billigere at transportere CO₂ fra A til B. Det gør det både billigere at nå Danmarks klimamål og billigere at producere grønne brændstoffer til fly og skibe,” siger Mikkel Krogsgaard Niss, formand for klyngesamarbejdet og sekretariatsleder for CO2-fangstfællesskabet C4.

Klyngesamarbejdet forventer at aflevere anbefalinger til klimaministeren i januar 2023.

Fakta

  • Klyngesamarbejdet er startet af Folketinget og klima- energi- og forsyningsministeren, der har udpeget C4 (Carbon Capture Cluster Copenhagen) som formand.
  • Klyngesamarbejdet skal levere anbefalinger om CO₂-infrastruktur til regeringen og Folketinget. Klyngesamarbejdet vil bl.a. undersøge, hvordan transportinfrastruktur for CO₂ kan se ud, hvilke væsentlige barrierer, der er for udviklingen af infrastrukturen samt vurdere, hvilken ejerskabsstruktur der vil være bedst.
  • Bag klyngesamarbejdet står herudover virksomhederne Aker Carbon Capture, ARC, ARGO, BIOFOS, Copenhagen Malmø Port, CTR, Evergas, Gas Storage Danmark, HOFOR, INEOS Energy, Norfors, Novo Nordisk Fonden, Novozymes, TORM, VEKS, Vestforbrænding og Ørsted.
  • Staten forventer, at CO₂-fangst skal levere mindst 2,7 mio. ton CO₂-reduktion i 2030.
  • Fanget CO₂ kan enten anvendes til at producere grønne fly- og skibsbrændstoffer eller lagres i undergrunden i egnede geologiske lag.
  • Sammenlignet med flere af vore nabolande har Danmark gode muligheder for at lagre CO₂ i undergrunden, både offshore og onshore. Det er bl.a. muligt at lagre CO₂ i nedlagte olie- og gasfelter i Nordsøen eller i geologiske lag dybt under jordoverfladen. Ligeledes har Danmark gode muligheder for at producere grønne brændstoffer, som kræver en kombination af grøn el fra vedvarende energi (vindmøller) og ren CO₂.

Yderligere information

For yderligere information, venligst kontakt Mikkel Krogsgaard Niss, sekretariatsleder for C4, 5137 2764, mkn@c4cph.dk

Rul til toppen