Hovedstadens største forsyningsselskaber vil sammen fange 3 mio. tons CO2 om året – men det kræver politisk handling nu

En række store forsyningsselskaber i hovedstadsområdet vil med klyngesamarbejdet C4 gøre CO2-fangst til en afgørende brik i den grønne omstilling i Danmark. CO2-reduktioner på omkring 3 mio. tons årligt er mulige, hvis man på Christiansborg udviser den fornødne politiske vilje.

Klimakrisen kræver handling. Derfor stempler flere store energivirksomheder i hovedstadsområdet nu ind i klimakampen med klyngesamarbejdet C4 – Carbon Capture Cluster Copenhagen. Samarbejdet består af flere store forsyningsselskaber, som sammen kan skabe en varig og blivende effekt på den grønne omstilling.

Målet er at fange CO2 på en række store energianlæg og spare atmosfæren for disse CO2-udledninger.

”Der er et enormt potentiale i C4-samarbejdet. Vi har realistiske muligheder for at skabe CO2-reduktioner på omkring 3 mio. tons om året med CO2-fangst”, udtaler direktør Jacob H. Simonsen fra ARC og fortsætter:

”Det svarer til ca. 15% af det samlede danske reduktionsmål på 70% i 2030, og kan blive et af de største enkeltstående bidrag til den grønne omstilling i Danmark”.

Ved at indfange CO2’en fra en række store energianlæg og enten lagre den eller omdanne den til grønne brændstoffer kan man både reducere CO2-udledningen og skabe grønne løsninger til sektorer, der ikke umiddelbart kan elektrificeres. De muligheder skal undersøges nærmere, da det kan blive et vigtigt bidrag til at nå Danmarks klimamål.

Derfor en klynge

Fangst af CO2 er ikke tilstrækkeligt. CO2’en skal også transporteres og lagres sikkert i undergrunden, ligesom den på sigt kan omdannes til grønne brændstoffer. Hovedstadsområdet er særligt velegnet til at etablere CO2-fangst, fordi der ligger en række store energivirksomheder relativt tæt på hinanden, hvilket giver bedre mulighed for fælles infrastruktur til fx havnen på Prøvestenen, hvorfra CO2’en kan udskibes.

Parterne i C4 vil arbejde for at undersøge og om muligt virkeliggøre visionerne om at fange og lagre/udnytte store mængder af CO2 i hovedstadsområdet.

Parterne danner hermed klyngen C4 for at bidrage positivt til at løse klimaudfordringen.

Sigtet er i første omgang at sikre, at viden og indsigt i arbejdet med CO2-fangst deles og udnyttes gensidigt og samtidig undersøge og kortlægge mulighederne for at etablere fælles løsninger. Når flere aktører deles om infrastrukturen, bliver den billigere til gavn for den grønne omstilling. Samtidig kan der høstes betydelige skalafordele ved fangst, lagring og udnyttelse af CO2.

Den videre vej frem

Hvis C4-fællesskabets visioner om markante CO2-reduktioner i hovedstadsområdet skal realiseres, kræver det den fornødne beslutsomhed på Christiansborg.

”Hvis vi skal i mål med visionen om CO2-reduktioner i millionklassen, skal der ryddes mange sten af vejen politisk. Den kommende nationale strategi for fangst, lagring og anvendelse af CO2 (CCUS-strategien) skal sikre den fornødne finansiering og tage stilling til vigtige spørgsmål om transporten og lagringen af CO2’en”, siger Jacob H. Simonsen, og siger afslutningsvis:

”På den helt korte bane vil vi opfordre staten til at afsætte de fornødne midler til, at GEUS1 kan undersøge, om forskellige danske formationer er anvendelige til CO2-lagring.”

Med de rette politiske prioriteringer er det bestemt muligt at hente store CO2-reduktioner til en attraktiv pris. Og nogle C4-medlemmer er allerede i gang. Senest har Vestforbrænding offentliggjort en ambition om at fange 450.000 tons CO2/år fra 2030.

I C4-fællesskabet træder vi frem i lyset, og er klar til at tage arbejdstøjet på og gøre en afgørende forskel for den grønne omstilling i Danmark.

FAKTA

Bag C4-fællesskabet står ARC, ARGO, BIOFOS, Copenhagen Malmö Port (CMP), CTR, HOFOR, Vestforbrænding, VEKS og Ørsted.

Rul til toppen