Arbejdet med CO2-fangst fortsætter

ARC og CMP har fortsat store ambitioner om CO2-fangst på Amager Bakke på trods af afslag fra EU.

EU’s Innovationsfond har netop udpeget de projekter, som får del i den mia. €, der udloddes til innovative projekter inden for den grønne omstilling. ARC og CMP’s ansøgning til CO2-fangst på Amager Bakke har i et stærkt felt ikke fået del i midlerne. Projektet får rosende ord med på vejen, hvorfor ARC og CMP overvejer at genansøge, når der i 2022 skal udloddes 1,5 mia. €.

ARC og CMP har en ambition om at fange CO2 fra røgen på Amager Bakke. Med CO2-fangst kan man spare atmosfæren for ca. 500.000 tons CO2-udledninger årligt. Det er en vigtig brik i den grønne omstilling i Danmark, og CO2-reduktionen svarer til at udskifte 250.000 benzinbiler med elbiler på de danske veje.

Projektet får mange rosende ord med på vejen fra EU’s Innovationsfond, men får desværre ikke støtte i denne omgang:

”Vi har et rigtig godt projekt her på Amager Bakke, og vi har været fortrøstningsfulde ift. at få tildelt støtte fra EU’s Innovationsfond. Men vi må i denne ombæring se os overhalet af andre projekter i et meget stærkt felt,” udtaler ARC-direktør Jacob H. Simonsen, og fortsætter:

”Nu trækker vi lige vejret, og sunder os. Når det er sagt, er dette klimaprojekt for vigtigt til at vi lader os stoppe. En mulighed er derfor at genansøge fonden i 2022, hvor den samlede pose penge endda er forøget til 1,5 mia. €. En anden mulighed er, at Folketinget nu træder i karakter, og understøtter den ønskede udvikling.”

Nødvendigt med politisk handling nu

CO2-fangst og lagring er udpeget som et af mange nødvendige værktøjer, hvis vi skal leve op til Paris-aftalens mål om at begrænse de globale temperaturstigninger til 1,5 grader celsius.

Derfor vil ARC også fortsætte sit arbejde med CO2-fangst, hvor der allerede i dag med støttemidler fra EUDP fanges ca. 850 kg. CO2/døgn fra røggassen. Det sker i samarbejde med DTU, Pentair og Rambøll, og næste skridt er at opføre et demonstrationsanlæg, som kan fange 4.000 tons CO2 pr. år. Arbejdet er med til at modne teknologien, så man mest omkostningseffektivt kan fange CO2.

”Vi er langt fremme med CO2-fangst på Amager Bakke. Og uanset om der kommer EU-midler eller ej, er dette projekt vigtigt for den grønne danske omstilling. Derfor ser vi frem mod en dansk CO2-fangststrategi fra Folketinget, som nu i langt højere grad kan skabe grundlaget for, at vi kan fange store mængder CO2,” siger Jacob H. Simonsen.

Et vigtigt fremtidigt knudepunkt på Prøvestenen

Når store danske udledere inden for de kommende år skal fange CO2, er det afgørende med en infrastruktur, som kan sende CO2’en videre. Her kan CMP’s arealer på Prøvestenen i København blive et centralt knudepunkt:

”Vi står klar i kulissen til at binde værdikæden for CO2-fangst og -lagring sammen. For som havn er vi et afgørende knudepunkt for at kunne transportere store mængder CO2 videre til lagring i undergrunden eller til produktion af grønne brændstoffer”, siger CMP’s CEO Barbara Scheel Agersnap, og fortsætter:

”Partnerskabet med ARC er et klart eksempel på, hvordan vi som havn kan bidrage til den grønne omstilling gennem en nytænkning af vores forretning. Med en klar aspiration om at blive en af de mest bæredygtige havne i verden er dette et afgørende projekt, som kan lægge fundamentet for, at Prøvestenen i fremtiden bliver et samlingspunkt for grønne og innovative løsninger. Vi vil derfor fortsat arbejde indgående for, at projektet virkeliggøres, så det store potentiale ved CO2-fangst kan forløses.”

Rul til toppen