Ny strategi for CO2-fangst: Hovedstaden er klar

Danmark har i går fået en ny strategi for CO2-fangst. C4 og C4’s medlemmer hilser aftalen velkommen, men der er stadig lang vej igen før Danmark kan nå klimamålsætningerne for 2025, 2030 og 2050.

I hovedstaden ønsker vi at gå forrest med CO2-fangst. Vi har en unik position, hvor vi inden for få kilometer har seks energianlæg, der tilsammen kan reducere CO2-udledningen med op til 3 mio. ton om året ved hjælp af CO2-fangst. Det vil vi i C4 udnytte med fælles infrastruktur, så de samlede omkostninger for hvert anlæg reduceres. 

 

 

Behov for mere lovgivning

I de kommende år bliver der behov for store investeringer i CO2-fangst. I den nye strategi skubber staten investeringerne i gang med statslige midler, samt åbner for at virksomheder på sigt kan få offentlig betaling for den CO2, der fanges. Alligevel mangler et væsentligt instrument.

”Store internationale virksomheder banker allerede på vores døre for at få lov til at medfinansiere CO2-fangst i Danmark. Det føles helt tosset at sige nej tak til sådan en finansiering fordi vi ikke har hjemmel til at modtage pengene. Jeg håber regeringen vil sikre denne hjemmel, når de alligevel er inde og kigge på lovgivningen om CO2-fangst” siger Steen Neuchs Vedel, direktør i Vestforbrænding

C4’s ønsker til den kommende implementering af CCS-strategien

    • Klimakompensation: Både offentlige og private selskaber skal have mulighed for at sælge negative CO2-emissioner

    • Spildevand: Vandsektoren skal have mulighed for at finansiere og etablere CO2-fangst

  • Havne: Der er behov for at sikre klarhed om lagring og udskibning af CO2 fra Copenhagen Malmø Port, der er underlagt en særlovgivning.

Udover hjemmel til at sælge klimakompensation for at finansiere CO2-fangst, er der også behov for, at der bliver kigget på den helt konkrete lovgivning i forhold til fangst af CO2 på spildevandsanlæg og til håndtering af CO2 i havne.

”I vandbranchen er det i dag meget vanskeligt at investere i større klimaprojekter, herunder CO2 projekter, under den nuværende regulering. Det vil vi gerne have ændret, så vi i Danmark kan fange CO2 de steder, hvor det er billigst, bedst og mest effektivt for samfundet” udtaler Dan Fredskov, Plan og projektchef i BIOFOS

Nye CO2-klynger baner vejen for CO2-fangst

Den nye strategi for CO2-fangst igangsætter seks klyngesamarbejder omkring de større byer. Klyngesamarbejderne får til opgave at undersøge omkostninger, muligheder og behov for etableringen af CO₂-infrastruktur. C4-klyngen er i gang med dette arbejde. Det er derfor velkomment, at klyngerne får en formeld plads i statens fortsatte arbejde med CO2-fangst og -transport.

Medlemmerne i C4 er allerede klar til at etablere CO2-fangstanlæg, -mellemlagring og -udskibning samt produktion af grønne brændstoffer. Det er en klar fordel for etableringen af CO2-fangst, at der nu fra statslig side kommer fokus på den fælles infrastruktur, der kan reducere de samlede omkostninger ved CO2-fangst.

Vi skal udnytte overskudsvarmen fra CO2-fangst

Drift af CO2-fangstanlæg og produktion af grønne brændstoffer (Power-to-X) giver store mængder overskudsvarme, som kan anvendes i fjernvarmenettene. Det kræver dog investeringer, så fjernvarmenettene kan optage den ekstra fjernvarme.

Der er netop afsat 187 mio. kr. fra EU-genopretningsplanen til at udbygge fjernvarmenettet. C4 anbefaler, at regeringen samtænker midlerne med den kommende CO2-fangst og PtX-produktion i hovedstaden, så forbrugerne får gavn af den ekstra bæredygtige fjernvarme, der vil blive produceret. Ligeledes kunne etablering af CO2-rør og nye fjernvarmerør samtænkes for at reducere omkostningerne.

Om C4 – Carbon Capture Cluster Copenhagen

C4 er et klyngesamarbejde mellem ARC, ARGO, BIOFOS, CMP, CTR, HOFOR, Vestforbrænding, VEKS og Ørsted. Medlemmerne i C4-klyngen har en vision om at nedsætte CO2-udledningen med 3 millioner ton årligt gennem CO2-fangst.

Medlemmerne ligger tæt på hinanden, og kan derfor samarbejde om at gøre CO2-fangst bedre og billigere. For eksempel ved at overskudsvarme bliver til fjernvarme og ved at være fælles om transporten, lagringen og anvendelsen af CO2.

Rul til toppen